Rage Club geeft training voor de professionele omgeving

Ben jij op zoek naar een training om jouw medewerkers of teamleden te helpen om assertiviteit te ontwikkelen, weerbaarder te worden en helpt om nuttig emoties in te zetten en bij hun potentiele kracht tekomen? Dan is een Rage Club bedrijfstraining aan waardevolle aanvulling.

Afhankelijk van de behoeften en wensen scherpen we het programma aan. Het programma lijkt op een basistraining van Rage Club maar zal wat specieker ingaan op zaken die spelen binnen professionele omgevingen. In een professonele omgeving is het belangrijk dat mensen elkaar aan durfen te spreken, dat men integer is en dat conflicten niet uit de weg worden gegaan. Vaak zijn we geacht om in profesionele omgeving onze emotie bij ons te houden en niet te uiten. Dit gebeurt ook maar is ook zonde, omdat het als kracht ingezet kan worden, waardoor medewerkers juist beter werk kunnen leveren, meer tevereden zijn en krachtiger zijn. Een Rage Club training helpt dit te ontwikkelen.

Nut van boosheid

Boosheid is nuttig want het schept helderheid en laat zien waar je voor staat. Gegronde boosheid, mits je het goed inzet, leidt tot actie, resultaat en succes en wederzijds respect.

Het uiten van boosheid geeft ruimte. Het aangeven van je grenzen geeft ontspanning. Het spreken van je waarheid geeft vrijheid.

Wat levert het op?

In de training laten we zien hoe je emoties als boosheid kunt herkennen en op een assertieve en constructieve manier kunt inzetten. We laten je ervaren hoe je deze energie kunt kanaliseren en kunt inzetten voor hetgeen jij wilt bereiken in je werk en of projecten. We laten zien hoe je frustratie kunt voorkomen en je wordt uitgedaagd om je grenzen aan te geven. Alles met als gevolg dat dat je serieuzer wordt genomen en meer respect van je omgeving gaat ontvangen.

Kortom we laten je enerzijds ervaren hoe je deze bron van kracht voor jou kan laten werken ipv tegen jou. Anderzijds helpen we jou om vastzittende boosheid op een gezonde manier te ontladen. Bij Rage Club hoeft niks, je mag op je eigen tempo en manier werken met deze emoties.

We doen onze uiterste best om een veilige omgeving te scheppen waarin we kunnen werken met het erkennen en doorvoelen van deze emoties.

In het kort: wat levert Rage Club op voor medewerkers?

  • Een onvergetelijke ervaring.
  • Een veilige en vertrouwde omgeving om emoties te voelen en herkennen
  • Tools en oefeningen frustratie en boosheis om te zetten in assertiviteit.
  • Tools om duidelijke taal te spreken, elkaar met respect aan te durven spreken.
  • Tools en oefeningen om van je emoties krachtige bondgenoten te maken.
  • Ontspanning en ruimte door het ontladen en uiten van emoties.